خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/10/28
19:03
شرکت س. صنایع پتروشیمی | #وپترو | 📆 1399/10/28 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 36,773 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 16,980 ♦️قیمت ...

شرکت س. صنایع پتروشیمی | #وپترو |📆 ۱۳۹۹/۱۰/۲۸🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹 NAV: ۳۶,۷۷۳🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸 PRICE: ۱۶,۹۸۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۴۶➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0