کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/19
20:50
#سقوط_بزرگ #سکوت_بزرگ سقوط های بزرگ شاخص S&P 500 در 65 سال گذشته -طی 65 سال سال اخیر شاخص S&P 500 ، یازده بار سقوط را تجربه کرده است. که در سه م...

#سقوط_بزرگ


#سکوت_بزرگسقوط های بزرگ شاخص S&P ۵۰۰ در ۶۵ سال گذشته-طی ۶۵ سال سال اخیر شاخص S&P ۵۰۰ ، یازده بار سقوط را تجربه کرده است. که در سه مورد از آنها بیش از ۴۲٪ بوده است.-شاخص کل بورس تهران در سه ماه اخیر ۴۲٪ سقوط کرده است .


-شاخص S&P۵۰۰ بطور متوسط قبل از هر ریزشی طی ۱۵ ماه روند صعودی داشته است.


-طول دوره ریکاوری (برگشت بازار با سقف قبلی) در شاخص S&P حدود ۲۵ ماه بوده است.شاخص کل بورس ما در چند ماه ریکاوری خواهد شد؟


کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0