پیامهای ناظر بازار
1399/11/14
08:01
توقف نماد (کقزوی۱) - اطلاعات با اهمیت گروه الف

کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (کقزوی۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت شیشه قزوین متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0