کدال۳۶۰
1400/03/26
16:19
#وامین آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/09/30(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری امین تو...

#وامین


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۰-۰۳-۲۶ ۱۶:۱۹:۴۷ (۷۵۸۱۹۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0