بورسینه
1399/11/12
13:22
📌مراتب انتقال قهری سهام عدالت متوفیان به وراث علیرضا ترابی، مدیر خدمات حقوقی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: 🔹برای انتقال سهام ب...

📌 مراتب انتقال قهری سهام عدالت متوفیان به وراثعلیرضا ترابی، مدیر خدمات حقوقی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه:


🔹برای انتقال سهام به ورثه قانونی باید مراحلی را از طریق سایت شرکت سمات و دفاتر پیشخوان دولت طی کرد.


🔸گواهی‌نامه واریز مالیاتی، گواهی انحصار وراثت، گواهی فوت، اصل و تصویر اصل شناسنامه و کارت ملی متوفی (یا برابر اصل) و وراث مدارک مورد نیاز است.


🔹پس از مراجعه به نخستین دفتر پیشخوان دولت، نسبت به ارایه فرم نقل و انتقال قهری به یکی از ورثه یا نماینده وراث اقدام کرده و پس از تکمیل مدارک اخذ‌شده به سمات ارسال می‌کنند.👈🏻 برای مطالعه مشروح خبر کلیک کنیدانتهای خبر

0
0