بااقتصاد
1401/04/02
22:14
بازدهی نمادهای بانکی در فصل بهار چگونه بود؟

در میان گروه بانکی تعداد قابل توجهی از نمادها بازدهی منفی داشتند اما وشهر، سامان و وپست سه نماد پربازده این گروه به شمار می‌روند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، درمیان نمادهای بانکی وشهر با بازدهی مثبت ۳۲ درصد بیشترین و وآیند با منفی ۳۶ درصد کمترین میزان بازدهی قیمتی را داشته‌اند.


ببببببببببب
انتهای خبر

0
0