کدال۳۶۰
1401/01/23
16:14
#داریوش_بازار اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش ▪️ شرک...

#داریوش_بازار


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش

▪️ شرکت اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۰ ریال سودی محقق نکرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٪ تغییری نکرده است.▪️ «داریوش بازار» با سرمایه ثبت شده ۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۳,۴۴۶,۱۷۴ میلیون ریال سودی محقق نکرده است.
۱۴۰۱-۰۱-۲۳ ۱۶:۱۴:۴۹ (۸۶۹۳۷۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0