کافه بورس
1400/12/08
15:47
#قنقش ❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه(اصلاحیه) شرکت قند نقش جهان 🔹 سرمایه فعلی: 139,000 میلیون ریال 🔹 درص...

#قنقش


❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه(اصلاحیه) شرکت قند نقش جهان🔹 سرمایه فعلی: ۱۳۹,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۱۲۲۳٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی🔹 موضوع افزایش سرمایه: بهبود ساختار مالی🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷▫️دلایل اصلاح:اصلاح اشتباه اعلام مبلغ افزایش سرمایه از مبلغ ۱۳۹ میلیار ریال به مبلغ ۱/۸۳۹ میلیارد ریال که اشتباها ۱/۷۰۰ میلیارد ریال اعلام شده بودبدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.۱۴۰۰-۱۲-۰۸ ۱۵:۳۴:۴۴ (۸۵۸۳۳۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0