سهام بنیادی
1399/08/11
22:48
#خساپا #اندیکاتوری ۹۹/۸/۱۱ 📉 حمایت های اصلی در چارت مشخص شده 👈🏻 لینک چارت 📉 📈

#خساپا #اندیکاتوری ۹۹/۸/۱۱📉 حمایت های اصلی در چارت مشخص شده👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0