تکسهم ۹۸
1399/10/09
10:29
#فملی سرمایه را ثبت کرد با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-135 مورخ 1399/08/22 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1...

#فملی سرمایه را ثبت کرد


با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۱۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۹۸۶۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.انتهای خبر

0
0