کانال کدال
1399/10/09
22:05
📊 نماد : خزر 📑 عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت 🏭 شرکت: فنر سازي زر 📋 خزر زیر ذره بین: 1️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم 134.18 می باشد ...

📊 نماد : خزر📑 عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت🏭 شرکت: فنر سازی زر📋 خزر زیر ذره بین:۱️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم ۱۳۴.۱۸ می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۸۳.۹۵ می باشد بالاتر است.


۲️⃣: سود خالص شرکت در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ ۱۱۷,۵۴۹ میلیون ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۴۱۹ درصدی داشته است.


۳️⃣: سود هر سهم پس از کسر مالیات در ۶ ماهه شهریور ۹۹ مبلغ ۱۴۷ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۸۰۰ درصدی داشته است.


۴️⃣: شرکت هر ساله متناسب با میزان سود خالص، سود خالص پس از کسر مالیات را بین سهامداران تقسیم می کند. میزان سود تقسیمی در سال ۹۹ برابر با ۰ درصد می باشد.


۵️⃣: بازدهی یک ماهه، سه ماهه و یک ساله سهم مثبت است.✅ کاربران کدال می توانند با استفاده داده جدول فوق دید مناسب و مقایسه ای نسبت فعالیت چند ساله شرکت داشته باشند.➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ # خزر #نسبت_بنیادی #زیر_ذره_بین ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:انتهای خبر

0
0