همفکران
1399/08/25
09:45
#نبض_بازار 📈افزایش تقاضا مجددا در بازار شکل گرفته و شاهد حرکت نمادها در محدوده های مثبت هستیم.

#نبض_بازار


📈افزایش تقاضا مجددا در بازار شکل گرفته و شاهد حرکت نمادها در محدوده های مثبت هستیم.انتهای خبر

0
0