کارگزاری آبان
1401/05/31
10:51
📈فلزات اساسی متعادل و کم حجم هستند و تک نمادهای کوچک امروز مورد توجه بازارند.

📈فلزات اساسی متعادل و کم حجم هستند و تک نمادهای کوچک امروز مورد توجه بازارند.


انتهای خبر

0
0