بانی فام
1399/10/07
07:54
#دي احتمال 9% ضرر و سقوط قیمت تا محدوده 37115 ریال در چند روز آینده ▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان ▫️پایداری روند : کم ▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط ▫...

#دی


احتمال ۹٪ ضرر و سقوط قیمت تا محدوده ۳۷۱۱۵ ریال در چند روز آینده


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : هیجان زیاد فروشندگان


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0