کدال۳۶۰
1401/06/02
11:08
#پتایر آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1401/12/29 شرکت تولیدی ایران تایر با فایل ها...

#پتایر


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت تولیدی ایران تایر با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۱:۰۹:۴۲ (۹۲۸۲۶۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0