بورس پلنر
1400/06/26
22:38
#کبافق قیمت درپی اصلاح اخیر با تکمیل عقب نشینی (پولبک) به سقف شکسته شده قبلی و فلت ابرکمو نزولی در محدوده 40440 ریال، به سمت مقاومت و بال فوقانی چن...

#کبافق


قیمت درپی اصلاح اخیر با تکمیل عقب نشینی (پولبک) به سقف شکسته شده قبلی و فلت ابرکمو نزولی در محدوده ۴۰۴۴۰ ریال، به سمت مقاومت و بال فوقانی چنگال اندروز در محدوده ۴۸۱۷۶ - ۵۲۹۵۶ ریال جهت گرفته است، شکست سطوح فوق میتواند هدف ۵۸۷۳۷ ریال را در دسترس قیمت قرار دهد.۱۴۰۰/۶/۲۶@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0