بورس۲۴
1401/02/29
23:12
تحقق سود ۱۹ ریالی «اپال» در فصل اول

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت کمباین سازی ایران در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۱۹۰ ریال سود محقق کرد.

تحقق سود 19 ریالی «اپال» در فصل اول

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت کمباین سازی ایران در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۱۹۰ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۲۲ درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش ۲۹ درصدی به ۷۶ میلیارد تومان و سود خالص به ۳۳ میلیارد تومان رسید.


تکمبا
انتهای خبر

0
0