کدال۳۶۰
1401/03/18
18:24
#پارتا معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت مجتمع صنعتي ارتا ويل تاير - نماد: پارتا 1401-03-18 18...

#پارتا


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر - نماد: پارتا۱۴۰۱-۰۳-۱۸ ۱۸:۲۴:۵۲ (۸۹۴۵۶۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0