آواتحلیل
1399/10/06
17:36
#بررسی_گزارش_کدال #تنوین 📌 تنوین در آذر ماه درآمد ۷۸ میلیارد تومانی گزارش کرده و جمع فروش نه ماهه امسال را به ۷۵۳.۵ میلیارد تومان رسانده که ۳ درص...

#بررسی_گزارش_کدال #تنوین📌 تنوین در آذر ماه درآمد ۷۸ میلیارد تومانی گزارش کرده و جمع فروش نه ماهه امسال را به ۷۵۳.۵ میلیارد تومان رسانده که ۳ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است.

انتهای خبر

0
0