اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/09/06
15:48
#وآیند آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت بانک آینده ⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️ 📣کانال اخبار مجامع

#وآیند


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت بانک آینده
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0