همفکران
1399/09/18
09:12
#نبض_بازار 📈در گروه فلزات اساسی نماد #فولاد در قیمت ۱۴۳۲ تومان در حال داد و ستد است و نماد #ذوب با عقب گرد بیش از ۱ درصد قیمت مواجه و در قیمت ۵۵۰ ...

#نبض_بازار


📈در گروه فلزات اساسی نماد #فولاد در قیمت ۱۴۳۲ تومان در حال داد و ستد است و نماد #ذوب با عقب گرد بیش از ۱ درصد قیمت مواجه و در قیمت ۵۵۰ تومان داد و ستد می شود. #کاوه در محدوده صفر تابلو قرار دارد. #فسرب صف خرید دارد.انتهای خبر

0
0