تارگت بورس
1399/10/03
22:25
📊#فاسیمین_درخواستی 🔷انتظار عبور از محدوده 2200 و فعال شدن تارگت 2700 نمودار ساده و گویاست 💠تحلیل شخصی 📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست 📆 3 دیما...

📊#فاسیمین_درخواستی🔷انتظار عبور از محدوده ۲۲۰۰ و فعال شدن تارگت ۲۷۰۰نمودار ساده و گویاست
💠تحلیل شخصی


📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست📆 ۳ دیماه🆔 @Targ۲Bourseانتهای خبر

0
0