نوآوران امین
1401/03/25
12:30
ایران یاسا تایر و رابر(#پاسا) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 48 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایس...

ایران یاسا تایر و رابر(#پاسا)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۴۸ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷,۱۳۰,۴۹۵ میلیون ریال به مبلغ ۱۰,۵۳۲,۸۷۰ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۴۳ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۱۳۷۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0