سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/18
08:50
پورابراهیمی : وضعیت نظارتی بر بازار سرمایه باید تغییر کند . شرایط حوزه نظارت هیچ تناسبی با بازار ندارد . بحث تخلفات و برخورد با ان و ایجاد یک ساخت...

پورابراهیمی : وضعیت نظارتی بر بازار سرمایه باید تغییر کند . شرایط حوزه نظارت هیچ تناسبی با بازار ندارد . بحث تخلفات و برخورد با ان و ایجاد یک ساختار دقیق نظارتی را می طلبد . امروز بخش عمده ای از جمعیت کشور در حوزه بازار سرمایه حضور دارند .


فضای مجازی نقش موثری در بازار دارند . شبکه های مجازی مسیر را تعیین میکنند و ساماندهی شبکه های مجازی اولویت اصلی سازمان باید باشد . شفافیت در ارکان هم باید باشیم . از خود سازمان تا مجموعه نهاد های ذیل ان
انتهای خبر

0
0