بتاسهم
1399/08/18
10:48
با فرض دلار 25 نیما که امروز ثبت شده است ارزش دلاری 430 شرکت به کمتر از انتهای سال 98 رسیده است
با فرض دلار ۲۵ نیما که امروز ثبت شده است ارزش دلاری ۴۳۰ شرکت به کمتر از انتهای سال ۹۸ رسیده است
انتهای خبر

0
0