بورس۲۴
1400/11/02
12:53
شناسایی سود ۴ میلیارد تومانی در «سرچشمه»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در دی ماه حدود ۴ میلیارد تومان از فروش سهام شرکت ملی صنایع مس ایران سود کسب نمود.

شناسایی سود 4 میلیارد تومانی در «سرچشمه»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در دی ماه حدود ۴ میلیارد تومان از فروش سهام شرکت ملی صنایع مس ایران سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۲۸۰ میلیارد تومان رسید.

سر
انتهای خبر

0
0