وارن بافت
1401/03/30
15:46
#خبهمن گروه بهمن اولین جشنواره ویدئو ولاگرهای خودرویی را برگزار می‌کند. شرکت بهمن ، ویدئو ولاگرها را به یک رقابت جذاب دعوت می‌کند. در این مسابقه...

#خبهمنگروه بهمن اولین جشنواره ویدئو ولاگرهای خودرویی را برگزار می‌کند.شرکت بهمن ، ویدئو ولاگرها را به یک رقابت جذاب دعوت می‌کند. در این مسابقه ولاگرهایی که در حوزه تولید محتوای خودرویی فعال هستند، به رقابت با یکدیگر می‌پردازند و می‌توانند با طراحی سناریوهایی جذاب از خودروهای تولیدی گروه بهمن وارد یک رقابت پرهیجان شوند.انتهای خبر

0
0