کانال تحلیلی پارسیس
1399/09/23
11:15
تا این لحظه ارزش معاملات خرد بازار بیش از 13 همت بوده و حدود 400 میلیون خروج پول حقیقی از بازار داشتیم. صنعت قند بیشترین ورود و صنعت شیمیایی بیشتر...

تا این لحظه ارزش معاملات خرد بازار بیش از ۱۳ همت بوده و حدود ۴۰۰ میلیون خروج پول حقیقی از بازار داشتیم.صنعت قند بیشترین ورود و صنعت شیمیایی بیشترین خروج پول را داشته است.کانال تحلیلی پارسیس

انتهای خبر

0
0