بورس امروز
1400/12/15
17:04
📌توقف نماد به علت افشای اطلاعات بااهمیت ب: 🔹لپیام: تقسیم سود شرکت توسعه و گسترش بسته بندی فلزی پارس 🆔

📌 توقف نماد به علت افشای اطلاعات بااهمیت ب:


🔹لپیام: تقسیم سود شرکت توسعه و گسترش بسته بندی فلزی پارس


🆔انتهای خبر

0
0