ایچیموکو و الیوت
1399/10/05
21:47
انس-روزانه=>برخورد به سقف کانال نزولی و ریزش

انس-روزانه=>برخورد به سقف کانال نزولی و ریزشانتهای خبر

0
0