مهدی افضلیان
1399/08/10
13:44
#بازار 10 آبان 99 ارزش معاملات، ارزش صف های خرید و ارزش صف های فروش بازار در لحظه را از لینک زیر مشاهده کنید. کافی است اندکی صفحه را اسکرول کنید ت...

#بازار ۱۰ آبان ۹۹ارزش معاملات، ارزش صف های خرید و ارزش صف های فروش بازار در لحظه را از لینک زیر مشاهده کنید. کافی است اندکی صفحه را اسکرول کنید تا قادر به مشاهده باشید.WWW.MEHDIAFZALIAN.COM@MEHDIAFZALIAANانتهای خبر

0
0