حامیان بورس ایران
1401/06/02
22:37
#مهم دکتر مرندی مشاور تیم مذاکره‌ کننده ایران، ادعای غلط «العربیه» مبنی بر جواب منفی آمریکا تکذیب کرد! مرندی، مشاور تیم مذاکره‌کننده ایران : دعای...

#مهمدکتر مرندی مشاور تیم مذاکره کننده ایران، ادعای غلط «العربیه» مبنی بر جواب منفی آمریکا تکذیب کرد!مرندی، مشاور تیم مذاکره‌کننده ایران : دعای العربیه کاملا نادرست است. ایران به تازگی بررسی پاسخ را آغاز کرده است و پس از آن به هماهنگ کننده اروپایی توافق اطلاع خواهد داد.انتهای خبر

0
0