مجید سلطانی
1399/09/04
10:15
فعلا گویا باید بازار بانکی ها را داغ کنند تا یک دارای دیگر به خلق الله بفروشند !

فعلا گویا باید بازار بانکی ها را داغ کنند تا یک دارای دیگر به خلق الله بفروشند !


انتهای خبر

0
0