بتاسهم
1401/05/30
16:45
#شدوص با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-094 مورخ 1400/06/06 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/08/30 افزایش س...

#شدوص با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۰A-۰۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به‌مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۴۷۵۴۷۸ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.


انتهای خبر

0
0