اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/09/19
13:40
#بپاس ◀️ آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت بیمه پاسارگاد ⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️ 📣کانال اخبار مجامع

#بپاس


◀️ آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت بیمه پاسارگاد
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0