سنا
1399/08/11
11:30
گزارش ۹ماهه «ثامید» با سود ۱۶ریالی برای هرسهم منتشر شد

شرکت توسعه و عمران امید در گزارش ۹ماهه خود از سود ۱۶ریالی برای هرسهم خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت توسعه و عمران امید در اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۹ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۹ سود عملیاتی دوره را ۶۰۲میلیارد ریال و سود خالص را ۵۶۵میلیارد ریال اعلام کرده است .


این شرکت در گزارش منتشر شده اعلام کرد که سود انباشته به ۹۰۷میلیارد ریال رسیده و سود هرسهم به ۱۶ریال بالغ شد .


در برآوردی که شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰آذر ۱۳۹۹ داشته، هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی تحقق یافته در ۹ماهه سال مالی ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۲۸ میلیارد و ۴۹۴ میلیون ریال است و برای ۳ماهه پایانی سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۷۹ میلیارد و ۵۷۷ میلیون ریال برآورد می شود.


انتهای خبر

0
0