آواتحلیل
1399/09/30
11:28
#فایرا #بورس_کالا ۵۰۰ تن بیلت آلومینیومی با قیمت ۵۶۶۶۵ تومان عرضه و ۲۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.

#فایرا


#بورس_کالا


۵۰۰ تن بیلت آلومینیومی با قیمت ۵۶۶۶۵ تومان عرضه و ۲۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.انتهای خبر

0
0