بیدار بورس
1401/06/01
22:30
🔴برجام سیاسی است نه اقتصادی! به عقیده یک کارشناس بازارسرمایه برجام فعلی با برجامی که در گذشته بوده متفاوت است و مانند آن اعتبار ندارد و توافقی که ...

🔴برجام سیاسی است نه اقتصادی!به عقیده یک کارشناس بازارسرمایه برجام فعلی با برجامی که در گذشته بوده متفاوت است و مانند آن اعتبار ندارد و توافقی که قرار است صورت بگیرد توافقی سیاسی است نه اقتصادی.ادامه مصاحبه را از اینجا بخوانید👇


https://www.bidarbourse.com/news/۲۰۷۳۱/


➖➖➖➖

انتهای خبر

0
0