محسن حسنلو
1399/10/09
12:07
#نسبت 💢 نسبت #فولاد به شاخص کل 💢 سهم در کوتاه مدت در محدود حمایتی هست نسبت به شاخص هست و با تشکیل واگرایی مثبت در کف کانال صعودی می باشد و انتظار...

#نسبت💢 نسبت #فولاد به شاخص کل 💢سهم در کوتاه مدت در محدود حمایتی هست نسبت به شاخص هست و با تشکیل واگرایی مثبت در کف کانال صعودی می باشد و انتظار می رود سهم نسبت به شاخص رشد بهتری داشته باشد@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0