بورس۲۴
1401/02/31
20:39
سهامداران «خمهر» در جریان باشند

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت مهرکام پارس صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد.

سهامداران «خمهر» در جریان باشند

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت مهرکام پارس صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت مهرکام پارس در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم ۹۶ ریال سود شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه قبل ۲ درصد افزایش داشته است .مجموع سود خالص این شرکت به ۴۶ میلیارد تومان رسید.این در حالیست که ۱۷۴ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.


خمهر
انتهای خبر

0
0