پارسیس تحلیل
1399/11/14
23:00
#قدرت_خرید در جدول فوق نمادهایی که بالاترین نسبت میانگین خرید به میانگین فروش مشتریان حقیقی (قدرت خریدار حقیقی) در بازار 14 بهمن 1399 داشته اند قا...

#قدرت_خرید



در جدول فوق نمادهایی که بالاترین نسبت میانگین خرید به میانگین فروش مشتریان حقیقی (قدرت خریدار حقیقی) در بازار ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ داشته اند قابل مشاهده است.



پ.ن: نمودار فوق تنها جنبه آماری داشته و کانال پارسیس هیچ دخل و تصرفی در داده ها نداشته است.



کانال تحلیلی پارسیس



انتهای خبر

0
0