بتاسهم
1401/02/17
14:42
تامین سرمایه #امید پذیرش تعهد پذیره نویسی (موضوع بند 29 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی) و بازارگردانی اوراق صکوک مرابحه بهمن 052 (ص...

تامین سرمایه #امید


پذیرش تعهد پذیره نویسی (موضوع بند ۲۹ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی) و بازارگردانی اوراق صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲ (صبهمن ۰۵۲) به مبلغ ۳.۰۰۰ میلیارد ریال به منظور تامین سرمایه در گردش بابت خریدقطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید خودرو،با نرخ سود ۱۸ درصد سالانه، به مدت ۴ سال و به تاریخ سررسید ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ با ضمانت توثیق سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن، شرکت ایران خودرو و شرکت بهمن دیزل با عاملیت شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص) منتشر می‌شود. درآمد بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی اوراق یاد شده جمعا به مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال که شامل ۱۵ میلیارد ریال درآمد تعهد پذیره نویسی در سال اول و مبلغ ۱۶۵ میلیارد ریال درآمد بازارگردانی اوراق است که طی ۴ سال آتی شناسایی خواهد شد.انتهای خبر

0
0