کانال کدال
1400/03/20
14:30
📊 نماد : فلوله 📑 موضوع: اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 🏭 شرکت: لوله و ماشين سازي ايران 🔸 س...

📊 نماد : فلوله📑 موضوع: اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه🏭 شرکت: لوله و ماشین سازی ایران🔸 سرمایه فعلی: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔷 مبلغ افزایش سرمایه: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال✅ درصد افزایش سرمایه : ۱۲۴۰ درصد🔰منبع تامین افزایش سرمایه:◀️ مبلغ ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها✳️ قیمت تئوریک سهم : ۱,۴۱۳ ریال با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ ۱۸,۹۴۰ (ریال) و افزایش سرمایه ۱۲۴۰ درصدی، قیمت تئوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ ۱,۴۱۳ ریال می باشد.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#فلوله #افزایش_سرمایه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱۴:۰۰:۱۰ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:دانلود
انتهای خبر

0
0