سهام سودآور
1399/11/08
12:22
-مقام اول وصول مطالبات به وتجارت رسید و... -با توجه به حکم دادگاه معدل ٣٨.۵ درصد از سهم بانک سرمایه به علت عدم ایفای تعهدات آن گروه به بانک تجارت...

-مقام اول وصول مطالبات به وتجارت رسید و...-با توجه به حکم دادگاه معدل ۳۸.۵ درصد از سهم بانک سرمایه به علت عدم ایفای تعهدات آن گروه به بانک تجارت منتقل شد.


- ارزش سهام در اختیار گرفته شده به میزان ۳۸/۵ درصد سهام(غیر مدیریتی) بانک سرمایه حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال (بدون احتساب ارزش کرسی‌های هیات مدیره) محاسبه شده است.


-پس از پیگیری از طریق مراجع قضایی و برگزاری جلسات کارشناسی از آنجا که از سال ۱۳۹۱ این مطالبات ایجاد شده سود مناسبی هم نصیب بانک تجارت شده است.


-بانک تجارت مذاکرات متعددی برای واگذاری این سهام با توجه به نوع فعالیت و سایر مقررات بالادستی آن خواهد داشت که ممکن است از این محل نیز عایدی مناسبی برای بانک تجارت به همراه داشته باشد.


-در پی این اقدام بانک تجارت حدود ۱۰۰۰ میلیارد ریال از ذخیره های مطالباتی خود را آزاد می‌کند.


-زیان های انباشته و عملیات بانک سرمایه به دلیل دارا بودن سهام غیر مدیریتی تاثیری در صورت‌های مالی بانک تجارت نخواهد داشت.- گفته می شود احتمالا بانک به دنبال جایگزینی سهام ارزشمند دیگری از گروه ریخته گران به جای بانک سرمایه باشد

انتهای خبر

0
0