بتاسهم
1399/11/14
23:11
#سصوفی پیش بینی می شود سود خالص شرکت تا پایان سال مالی 1399 به مبلغ 1،420،228 میلیون ریال و سود هر سهم به مبلغ 1،291 ریال محقق گردد .

#سصوفی پیش بینی می شود سود خالص شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ به مبلغ ۱،۴۲۰،۲۲۸ میلیون ریال و سود هر سهم به مبلغ ۱،۲۹۱ ریال محقق گردد .


انتهای خبر

0
0