ایچیموکو و الیوت
1400/05/30
11:40
#دلار-هفتگی=>یک اندیکاتور نزدیک مقاومت و در حالت اشباع

#دلار-هفتگی=>یک اندیکاتور نزدیک مقاومت و در حالت اشباعانتهای خبر

0
0