وارن بافت
1400/05/30
20:34
رزاقی؛ استاد دانشگاه: بنادر کشور؛ توان رقابت با بنادر دنیا را دارند/ در حوزه زیرساخت بنادر به توسعه خوبی دست یافته‌ایم. نگاه به سرمایه‌گذاری در ب...

رزاقی؛ استاد دانشگاه:


بنادر کشور؛ توان رقابت با بنادر دنیا را دارند/ در حوزه زیرساخت بنادر به توسعه خوبی دست یافته‌ایم. نگاه به سرمایه‌گذاری در بنادر پررنگ تر شده استانتهای خبر

0
0