نوآوران امین
1399/08/18
16:51
واسپاری سپهر صادرات(#وبصادر7 #تابعه #وبصادر) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت واسپاری سپهر ...

واسپاری سپهر صادرات(#وبصادر۷ #تابعه #وبصادر)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت واسپاری سپهر صادرات)✅ افزایش ۲۰۴ درصدی درآمد حاصل از عملیات لیزینگ ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۵۷,۷۷۱ میلیون ریال به مبلغ ۴۷۹,۷۷۳ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۳۵۶ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۷۵۷۸ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۹۹۷۰۵ میلیون ریال به مبلغ ۴۵۴۷۰۰ میلیون ریال رسیده است)تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0