سهم گلچین
1401/05/30
15:08
یکی از مهم‌ترین حمایت‌های استراتژیک دولت از بازار سرمایه اعمال سقف ۵۰۰۰ تومانی برای قیمت گاز صنایع در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ بوده است. با توجه به نرخ فعلی...

یکی از مهم‌ترین حمایت‌های استراتژیک دولت از بازار سرمایه اعمال سقف ۵۰۰۰ تومانی برای قیمت گاز صنایع در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ بوده است.با توجه به نرخ فعلی گاز که هم‌اکنون به حدود ۱۸۰۰۰ تومان رسیده است، عدم اتخاذ این تصمیم، زیان و تعطیلی شرکت‌های پتروشیمی را در پی داشت و موجب زیان مجدد سهامداران و سقوط سنگین ۲۰ تا ۳۰ درصدی بورس می شد، اما اقدام به موقع تعیین سقف، از این بحران جلوگیری کرد.امیدواریم با همراهی همه مسئولین حمایت‌های واقعی از بازار سرمایه تداوم یابد.مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار

انتهای خبر

0
0