پایگاه خبری انتخاب
1400/05/29
12:14
رئیس بسیج جامعه پزشکی تهران: 🔹نیرو‌های بسیجی در ۴۰ مرکز واکسیناسیون در تهران مشارکت فعال دارند 🔹روزی ۱۰۰۰ تزریق در ورزشگاه آزادی انجام می‌دهیم ج...

رئیس بسیج جامعه پزشکی تهران:


🔹نیرو‌های بسیجی در ۴۰ مرکز واکسیناسیون در تهران مشارکت فعال دارند🔹روزی ۱۰۰۰ تزریق در ورزشگاه آزادی انجام می‌دهیمجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲eqV


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0